english

III KONFERENCJA SPRAWOZDAWCZA

uczelni biorących udział w programie
„Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza”

15-16 września 2022