english

III KONFERENCJA SPRAWOZDAWCZA

uczelni biorących udział w programie
„Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza”

III Konferencja sprawozdawcza dla uczelni biorących udział w programie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB) odbędzie się w dniach 15-16 września 2022 r. w Gdańsku.

Konferencja organizowana jest przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Politechniką Gdańską.

Celem III Konferencji sprawozdawczej jest prezentacja działań uczelni w trzecim roku realizacji programu IDUB, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie wdrażania opracowanych przez uczelnie planów rozwoju, a także przygotowanie uczelni do oceny śródokresowej programu IDUB.

W 2019 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeprowadziło pierwszy konkurs w ramach programu "Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza". Wybór zwycięzców pierwszego konkursu IDUB był punktem zwrotnym dla systemu szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce.

Politechnika Gdańska zajęła w tym konkursie drugie miejsce w kraju i uplasowała się najwyżej wśród uczelni technicznych.

Więcej o programie Uczelnia Badawcza na Politechnice Gdańskiej