english

III KONFERENCJA SPRAWOZDAWCZA

uczelni biorących udział w programie
„Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza”

Lokalizacja

Politechnika Gdańska - Gmach Główny

Informacje na temat lokalizacji

15 września 2022 (Czwartek)

10:10 - 10:25

Wystąpienie wprowadzające

Wojciech Murdzek, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki

10:25 - 10:35

Wystąpienie wprowadzające

prof. Lauritz Broder Holm-Nielsen

10:35 - 12:15

Panel I

Wzmacnianie współpracy z globalną społecznością akademicką

Prowadzący: prof. Peter Maassen

Paneliści:

 1. Uniwersytet Jagielloński – prof. dr hab. Bartosz Brożek, prodziekan ds. nauki
 2. Uniwersytet Wrocławski – dr hab. prof. UWr Patrycja Matusz, prorektor ds. projektów i relacji międzynarodowych
 3. Uniwersytet Śląski - prof. dr hab. Michał Daszykowski, prorektor ds. nauki i finansów
 4. Uniwersytet Łódzki - prof. dr hab. Łukasz Bogucki, prorektor ds. współpracy z zagranicą
12:15 - 13:15

Przerwa obiadowa

13:15 - 14:45

Panel II

Poszukiwanie odpowiedniego pola badawczego: zmiana profilu badawczego ze względu na potencjał uczelni, aktualne, globalne wyzwania oraz pojawiające się możliwości

Prowadzący: prof. Éva Kondorosi

Paneliści:

 1. Uniwersytet Warszawski – prof. dr hab. Zygmunt Lalak, prorektor ds. badań
 2. Uniwersytet Medyczny w Łodzi – prof. dr hab. n. med. Lucyna Woźniak, prorektor ds. rozwoju nauki i współpracy międzynarodowej
 3. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – prof. dr hab. Marek Gorgoń, prorektor ds. nauki
 4. Uniwersytet Gdański – dr hab. Michał Harciarek, prof. UG, dziekan Wydziału Nauk Społecznych
14:45 - 15:00

Przerwa

15:00 - 16:30

Panel III

Dążenie do zrównoważonego postępu w procesie realizacji misji uczelni

Prowadzący: dr Mariana Chioncel

Paneliści:

 1. Politechnika Śląska – prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, prorektor ds. nauki i rozwoju
 2. Politechnika Wrocławska – prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs, rektor
 3. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – prof. dr hab. Michał Nowicki, prorektor ds. nauki i współpracy
 4. Politechnika Łódzka – prof. dr hab. inż. Łukasz Albrecht, prorektor ds. nauk
16:30 - 16:45

Przerwa

16:45 - 18:15

Panel IV

Wypracowanie skutecznych i efektywnych programów rozwoju dla pracowników

Prowadzący: prof. Lauritz Holm-Nielsen

Paneliści:

 1. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta, prorektor ds. umiędzynarodowienia
 2. Politechnika Warszawska – prof. dr hab. inż Małgorzata Lewandowska, kierownik zespołu zarządzającego programu IDUB
 3. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - dr hab. Michał Rogoż, prof. UP, prorektor ds. nauki
 4. Gdański Uniwersytet Medyczny - prof. dr hab. Michał Markuszewski, prorektor ds. nauki
18:15 - 18:30

Podsumowanie pierwszego dnia konferencji

16 września 2022 (Piątek)

9:40 - 9:50

Wystąpienie wprowadzające

prof. dr hab. Arkadiusz Adamczyk, przewodniczący Komitetu Polityki Naukowej

9:50 - 11:20

Panel V

Integracja i konsolidacja polskiego systemu nauki i szkolnictwa wyższego

Prowadzący: prof. Simon Gaskell

Paneliści:

 1. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek, prorektor ds. projektów badawczych i doktorantów
 2. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – prof. dr hab. Marcin Moniuszko, prorektor ds. nauki i rozwoju
 3. Politechnika Gdańska - prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, rektor
 4. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - prof. dr hab. Przemysław Żywiczyński, przewodniczący zespołu koordynującego IDUB
11:20 - 11:30

Przerwa

11:30 - 13:00

Panel ekspercki

 • Prowadzący: prof. Lauritz Holm-Nielsen
 • prof. Éva Kondorosi
 • prof. Peter Maassen
 • dr Mariana Chioncel
 • prof. Simon Gaskell
13:00 - 13:15

Podsumowanie drugiego dnia konferencji

13:15 - 13:25

Zakończenie konferencji

Wojciech Murdzek, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki

13:25 - 15:00

Lunch