english

III KONFERENCJA SPRAWOZDAWCZA

uczelni biorących udział w programie
„Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza”

prof. Lauritz Holm-Nielsen

przewodniczący zespołu ekspertów w ramach programu "Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza". Współautor raportu o polskim systemie nauki i szkolnictwa wyższego "2017 Peer Review Report on Poland’s Higher Education and Science System", przygotowanego przez ekspertów Komisji Europejskiej w ramach Horizon 2020 Policy Support Facility. W latach 2005‒2013 rektor Uniwersytetu w Aarhus. W przeszłości pełnił wiele funkcji w instytucjach działających na rzecz szkolnictwa wyższego i nauki, m.in. w latach 2012‒2018 był przewodniczącym EuroScience, w latach 2012-2015 - wiceprzewodniczącym Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (European University Association), a w okresie 1993‒2005 pracował jako główny ekspert Banku Światowego do spraw szkolnictwa wyższego. Uczestniczył w kilku przeglądach eksperckich OECD i innych międzynarodowych panelach doradczych, a od 2021 jest członkiem zespołu ds. systemu nauki w Rumunii w ramach PSF. Będąc rektorem Danish Research Academy w latach 1986‒1993 odpowiadał za reformę kształcenia naukowców w Danii oraz za wprowadzenie programów doktoranckich na duńskich uniwersytetach badawczych. Był też członkiem Growth Forum Premiera Danii i Duńskiej Fundacji Badań Naukowych. Piastował stanowisko Przewodniczącego w Nordic Academy for Advanced Study, Radzie Badań Naukowych, Radzie Prac Rozwojowych, krajowej komisji ds. infrastruktury badawczej, Narodowym Funduszu na rzecz Przyrody. W latach 2013–2018 sprawował funkcję dyrektora wykonawczego Centrum Chińsko-Duńskiego (Sino-Danish Centre) w Pekinie.

prof. Peter Maassen

profesor na wydziale Educational Sciences Uniwersytetu w Oslo (UiO). Jest również profesorem nadzwyczajnym na Stellenbosch University w RPA oraz pracownikiem naukowym w Steinhardt Institute for Higher Education Policy, Uniwersytetu Nowojorskiego w USA. Jego główne zainteresowania badawcze dotyczą obszaru zarządzania szkolnictwem wyższym i nauką oraz relacji między szkolnictwem wyższym a społeczeństwem. Zanim zamieszkał w Norwegii w 2000 roku, był dyrektorem Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) na Uniwersytecie Twente w Holandii. Był również członkiem wielu międzynarodowych komitetów eksperckich i paneli dotyczących szkolnictwa wyższego, w tym międzynarodowego panelu oceniającego reformę szkolnictwa wyższego w Danii, norweskiej komisji rządowej ds. szkolnictwa wyższego, a także zespołów OECD, które prowadziły przeglądy szkolnictwa wyższego w Japonii i w Finlandii. Był członkiem zarządu University College Oslo (obecnie Oslo Metropolitan University), a obecnie jest m.in. członkiem zarządu Barratt Due Music Academy w Oslo. Jest redaktorem serii książek akademickich Higher Education Dynamics (Springer) i autorem ponad 250 międzynarodowych artykułów, książek i raportów.

prof. Éva Kondorosi

kieruje jednostką naukową zajmującą się symbiozą i genomiką funkcjonalną w Węgierskiej Akademii Nauk. Od 2020 roku jest członkinią Grupy Głównych Doradców Naukowych Komisji Europejskiej, a od 2022 roku – przewodniczącą Nauk Przyrodniczych Academia Europaea. W latach 2013‒2018 była członkinią Rady Naukowej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, w tym jej wiceprzewodniczącą w latach 2017‒2018. Była założycielką i pierwszym dyrektorem ds. badań Instytutu Nauk Roślinnych CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique, Francja), a także dyrektorem Instytutu BAYGEN (Węgry). Jest członkinią Narodowej Akademii Nauk (USA), Węgierskiej Akademii Nauk, Academia Europaea, Leopoldina, Francuskiej Akademii Rolniczej i Europejskiej Akademii Mikrobiologii. Jest członkinią zarządu Academia Europaea oraz byłą członkinią Naukowej Rady Konsultacyjnej Sekretarza Generalnego ONZ. W 2018 roku otrzymała nagrodę Balzana.

prof. Simon Gaskell

przewodniczący Rady Dyrektorów Agencji ds. Jakości Kształcenia Zjednoczonego Królestwa (The UK Quality Assurance Agency for Higher Education) i przewodniczący organu zarządzającego na Uniwersytecie w Plymouth. W latach 2006 ‒ 2009 był wiceprezydentem ds. badań Uniwersytetu w Manchesterze, a w latach 2009 ‒2017 ‒ dyrektorem Queen Mary University of London. W przeszłości pełnił funkcję skarbnika UK Universities, organizacji reprezentującej brytyjskie uczelnie, a w latach 2013‒2017 był także przewodniczącym rady Higher Education Statistics Agency (HESA).

dr Mariana Chioncel

pracuje jako starszy wykładowca na Uniwersytecie w Bukareszcie (fizyka) oraz jako ekspert ds. polityki publicznej dla Rumuńskiej Agencji Wykonawczej ds. Finansowania Szkolnictwa Wyższego, Badań, Rozwoju i Innowacji (UEFISCDI). Główne obszary specjalizacji dr Chioncel to: badania i innowacje (R&I), projektowanie i ocena polityki szkolnictwa wyższego, materiałoznawstwo, nanotechnologia, inteligentne specjalizacje, innowacyjne start-upy/scale-upy. Przez siedem lat pracowała w EC-JRC Sewilla, gdzie była odpowiedzialna za monitorowanie i ocenianie zasad w zakresie badań i innowacji (R&I) w UE oraz zapewniała wsparcie w procesie tworzenia przepisów mających na celu wzmocnienie Europejskiej Przestrzeni Badawczej i koordynację polityki spójności z R&I. Obecnie jej praca jako eksperta ds. polityki publicznej koncentruje się na wkładzie w projektowanie i ocenę zasad w zakresie R&I oraz inteligentnych specjalizacji i szkolnictwa wyższego. Dr Mariana Chioncel pracowała także jako niezależny ekspert dla EC, REA, EIT w badaniach w zakresie szkolnictwa wyższego, nauki i innowacji.